Pressmeddelanden

Kungsleden rekryterar regionchef för Mälardalen

Kungsleden AB förstärker organisationen för Region Mälardalen genom att rekrytera Mats Eriksson till rollen som regionchef. Mats kommer närmast från rollen som affärsansvarig för Retail på Newsec Asset Management.

Mats är ingenjör och har tidigare arbetat som projektledare och fastighetschef vid flera olika bygg- och fastighetsbolag, bland andra Siab, NK Cityfastigheter/Hufvudstaden och ICA Fastigheter. I sina tidigare roller har Mats arbetat med utveckling av både handelsfastigheter och handelsområden vilket är en viktig erfarenhet i förvaltningen av Region Mälardalens fastighetsbestånd. Mats kommer ingå i Kungsledens ledningsgrupp.

Kungsleden har sitt fastighetsbestånd uppdelat i fyra geografiska regioner, varav Region Mälardalen är den näst största med kontor i Västerås och Eskilstuna. Region Mälardalen förvaltar 69 kommersiella fastigheter till ett totalt värde av ca 5 mdr kronor, vilket motsvarar 25 procent av Kungsledens totala fastighetsbestånd. Utav regionens samtliga fastigheter utgörs 30 procent av ett samlat kontorskluster i centrala Västerås där ABB är största hyresgästen.

”Kungsledens fastighetsbestånd i Region Mälardalen är strategiskt viktigt där vi ser en god tillväxt- och utvecklingspotential. Mats Eriksson är med sin gedigna erfarenhet rätt person att leda Region Mälardalen och stärka Kungsledens position i Västerås och Eskilstuna där vi har stora fastighetsbestånd”, säger Eskil Lindnér, fastighetschef på Kungsleden.


Foto: Mats Eriksson

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se
Eskil Lindnér, fastighetschef Kungsleden | 040 17 44 02 | eskil.lindner@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 19/12 2014 kl. 07.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.