Pressmeddelanden

Kungsleden rekryterar ny marknads- och kommunikationschef

Kungsleden rekryterar Marie Mannholt som ny marknads- och kommunikationschef och medlem i ledningsgruppen. Marie Mannholt har lång och gedigen erfarenhet inom fastighetsutveckling och förvaltning samt marknadsföring och kommunikation inom både fastighets- och bilbranschen.

Hon kommer närmast från egen verksamhet som seniorkonsult inom fastighetsutveckling och uthyrning.

”Jag välkomnar Marie till Kungsleden och ser fram emot att tillsammans med Marie implementera Kungsledens nya strategi i vårt varumärkesbyggande, marknadsföring och kommunikation”, säger Biljana Pehrsson.

”Kungsleden är ett välkänt fastighetsbolag och det ska bli spännande att få vara med och bidra till verksamhetens utveckling och framgång”, säger Marie Mannholt.


Kungsleden äger, förvaltar och förädlar kontors-, industri/lager-, och handelsfastigheter i Storstockholm, Mälardalen, sydvästra Sverige samt i tillväxtorter i Norrland. Hyresgästerna är både småföretagare och storbolag. Fastighetsbeståndet har för närvarande ett värde av cirka 20 miljarder kr. Därutöver äger Kungsleden Nordic Modular Group verksamt inom modultillverkning, försäljning, leasing och uthyrning.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | tfn 08-503 052 04

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/1 2014 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.