Pressmeddelanden

Kungsleden presenterar delårsrapporten för januari – september den 24 oktober klockan 08.45

Fredagen den 24 oktober klockan 08.45 presenterar Kungsleden AB (publ) sin delårsrapport för perioden januari - september 2014. Vd Biljana Pehrsson tillsammans med vvd och ekonomi-/finansdirektör Anders Kvist leder presentationen.

Rapporten släpps klockan 07.00 och kommer att finnas tillgänglig på www.kungsleden.se/rapporter.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på www.kungsleden.se/Q3presentation. Därefter kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på www.kungsleden.se.

Ingen föranmälan krävs.

Telefonnummer till konferensen:

SE: +46 8 51999354
UK: +44 20 31940545

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Marie Mannholt enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, Marknads- och kommunikationschef | 08 503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 10/10 2014 kl. 10.30 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.