Pressmeddelanden

Kungsleden minskar energibelastningen med upp till 75 procent

Kungsleden AB (publ) största fastighet i Kista kommer från och med hösten 2014 värmas och kylas med förnyelsebar geoenergi genom en skräddarsydd bergvärmeanläggning. Projektet görs i samarbete med energibolaget Eco2 Energy. Bedömd energibesparing gör att fastigheten kvalificerar sig för Green Building-certifiering.

Kungsleden arbetar kontinuerligt med att effektivisera energianvändningen i fastighetsbeståndet, finna miljövänliga lösningar och minska CO2-utsläppen.

Det befintliga kylsystemet i kontorsfastigheten, Torsnäs 1 var i behov av en större uppgradering och investering varför Kungsleden valde att ta ett helhetsgrepp om fastighetens energiförsörjning både gällande värme och kyla. Genom att anläggningen hämtar både värme och kyla från berget under fastigheten minskar den tillförda energin med upp till 75 procent.

”För Kungsleden är det viktigt att hela tiden tänka nytt och att tänka grönt. Bergvärme-anläggning i samarbetet med Eco2 Energy passar oss bra då vi kan uppgradera och miljöoptimera samtidigt som vi sänker kostnaderna för värme och kyla. Faller projektet väl ut ser vi potential för att tillämpa liknande lösningar på ett flertal av våra fastigheter”, säger Eskil Lindnér, Fastighetschef Kungsleden.

”Jag är glad att vi fått förtroendet att bli leverantör till Kungsleden. Detta är ytterligare ett viktigt steg i vår etablering i Kista. Återigen får vi möjlighet att visa att vårt erbjudande är ett bra verktyg för fastighetsägare att säkra långsiktigt låga kostnader för grön värme och kyla utan att behöva avsätta kapital”, säger Jonas Häggqvist, VD Eco2 Energy.

Arbetet med anläggningen kommer att inledas under sommaren. Värme- och kyla produktionen startar under hösten 2014.


Foto: Torsnäs 1

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Eskil Lindnér, Fastighetschef Kungsleden | 040-17 44 02 | eskil.lindner@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13/6 2014 kl.10.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.