Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 6 200 kvadratmeter till Internationella Engelska Skolan i Tyresö

Kungsleden AB (publ) har tecknat ett tioårigt avtal om cirka 6 200 kvadratmeter med Internationella Engelska Skolan i fastigheten Järnet 6 i Tyresö.

Internationella Engelska Skolan startar höstterminen 2014 med årskurserna 4-9. Fram tills dess ska Kungsleden anpassa lokalerna för Internationella Engelska Skolans verksamhet genom att bygga specialsalar för ämnen som slöjd, musik, NO och gymnastik.

De befintliga utbildningslokalerna blev vakanta i februari 2014 när tidigare hyresgäst Tyresö kommun flyttade Vuxenutbildningen till Tyresö gymnasium.

Fastigheten ligger mycket centralt i Tyresö vid nya infarten till Tyresö centrum, ett område under utveckling där det planeras och byggs flera nya bostadshus. Ett axplock av andra hyresgäster i fastigheten är Friskis & Svettis, Tyresö Montessoriskola, Handelsbanken, Arbetsförmedlingen och KTH.

”Vi är mycket glada över att kunna genomföra denna viktiga etablering tillsammans med Kungsleden. Med ett stort intresse från föräldrar och elever i Tyresö och Haninge ser vi med tillförsikt framemot att utveckla det redan goda samarbetet med Tyresö kommun och Kungsleden", säger Jörgen Stenquist vice CEO på Internationella Engelska skolan.

”Att kunna utveckla befintliga skollokaler i fastigheten till de höga krav Internationella Engelska Skolan ställer på sin nya etablering i Tyresö känns mycket glädjande”, säger Frida Stannow Lind, utvecklingschef på Kungsleden.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, Chef utvecklingsfastigheter | tfn 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se
Cristoffer Högberg, Projektledare Fastighetsutveckling på Kungsleden | 08-503 052 28 | cristoffer.hogberg@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5/5 2014 kl. 13.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.