Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 5 300 kvadratmeter till Internationella Engelska Skolan i Umeå

Kungsleden har tecknat ett 16-årigt hyresavtal om cirka 5 300 kvadratmeter med Internationella Engelska skolan i Umeå. I augusti 2015 öppnar IES skolverksamhet för årskurs 4-9 i Kungsledens fastighet Aspgärdan 18 i stadsdelen Teg strax söder om Umeå centrum.

Under 2013 påbörjade Kungsleden tillsammans med Umeå kommun, som äger angränsande mark, att utveckla området Böleäng på Teg i Umeå till en ny attraktiv stadsdel med bostäder, skola och service. En ny detaljplan möjliggör nu för Internationella Engelska skolan att etablera sig i en del av området och arbetet att ta fram en detaljplan för omkringliggande mark fortsätter.

Idag består fastigheten av fem byggnader som ursprungligen uppfördes för slakteriverksamhet under 50- och 60-talet. Därefter har fastigheten byggts om- och till i omgångar för att används till lättindustri, produktion, kontor, lager och eventverksamhet. Nu påbörjas en konvertering av de befintliga lokalerna till ändamålsenliga och moderna skollokaler med tillhörande skolgård som ska stå klara för IES verksamhet till höstterminen 2015.

”Umeå är en av Sveriges snabbast växande orter och vi är glada över att få vara en del av stadens utveckling. Läget på vår fastighet har över åren förändrats och vi ser nu fram emot att tillsammans med Umeå kommun och Internationella Engelska skolan påbörja arbetet med att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Att konvertera lokalerna till en modern skola och möjliggöra för IES etablering känns som ett positivt steg för både Umeås och närområdets fortsatta utveckling”, säger Frida Stannow Lind, Utvecklingschef på Kungsleden.

”Vi har länge sökt efter lokaler för att etablera oss i Umeå men har först nu hittat en lämplig byggnad som uppfyller våra högt ställda krav på undervisningslokaler. Nu ser vi fram emot att starta vår skolverksamhet i Umeå och fördjupa vårt redan goda samarbete med Kungsleden och Umeå kommun” säger Jörgen Stenquist vice CEO på Internationella Engelska skolan.

I våras tecknade Kungsleden även ett tioårigt avtal om cirka 6 200 kvadratmeter med Internationella Engelska Skolan i Tyresö som invigs den 22 augusti 2014.


Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, Chef utvecklingsfastigheter | tfn 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21/8 2014 kl. 7.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.