Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 1 700 kvadratmeter kontorslokaler i Göteborg

Kungsleden ser ökad efterfrågan på kontorslokaler i Göteborg och hyr ut sammanlagt 1 700 kvadratmeter i de nyförvärvade fastigheterna Gårda 19:10, Järnbrott 168:1 och Inom Vallgraven 20:8. De tre fastigheterna ingick i fastighetsportföljen som Kungsleden förvärvade från GE Real Estate hösten 2013.

När Kungsleden förvärvade fastigheter till ett värde av 5,5 miljarder från GE Real Estate ökade Göteborgsregionens andel kontorsfastigheter från 7 till 34 procent. ”Vi ser mycket positivt på att vi nu kan möta marknadens ökade efterfrågan och erbjuda ett större utbud av ändamålsenliga kontorslokaler inom regionen”, säger Nicklas Arfvidsson regionchef på Kungsleden.

Ett av de nya kontrakt som tecknats är med befintliga hyresgästen Callista som expanderar sin verksamhet och tecknar ett nytt avtal på 634 kvadratmeter i fastigheten Gårda 19:10 belägen i Gårda, centralt i Göteborg. ”Tillsammans med Callista har vi hittat en lösning där de flyttar upp en våning i fastigheten och nästan tredubblar sin yta. Vi är mycket glada över att kunna erbjuda denna lösning och få behålla Callista som hyresgäst hos Kungsleden”, säger Hans Carlsson förvaltare på Kungsleden.


Foto: Gårda 19:10 och Järnbrott 168:1

Samordningsförbundet Göteborg Väster tecknar ett avtal på 545 kvadratmeter i fastigheten Järnbrott 168:1 som ligger precis intill Söderleden och Dag Hammarskjöldsleden i området Järnbrott i Västra Frölunda. Inför inflyttningen som sker i juni 2014 ska Kungsleden göra större anpassningar för att optimera lokalerna för Samordningsförbundets verksamhet. Fastigheten som är på 17 200 kvadratmeter är därmed nästan helt uthyrd. 

Vidare har Göteborgs Lokallots AB tecknat ett avtal på 587 kvadratmeter i fastigheten Inom Vallgraven 20:8 i Göteborgs centrum. Inflyttning sker i juni 2014.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Nicklas Arfvidsson Regionchef Kungsleden | 031-755 56 31 | nicklas.arfvidsson@kungsleden.se

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17/4 2014 kl. 14.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.