Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar i Malmö

Kungsleden AB (publ) har förvärvat två fastigheter i Malmö till ett förvärvspris om 66 Mkr. Säljare är Profi I Fastigheter.

Förvärvet omfattar två fastigheter i bra lägen i Norra hamnen i Malmö och tillträde kommer att ske i början av juni 2014.

Fastigheten Rektangeln 9 är en modern kontorsfastighet med bra och stabila hyresgäster såsom bland annat VS-teknik AB, Fiber Network Consulting AB och Weinberger AB.
Rödkallen 11 är en nyligen ombyggd kontors-/lagerfastighet med en stabil hyresgäst, Elbogen Elektrotech, som ingått ett 10-årigt hyresavtal i fastigheten. De båda fastigheterna ger en initial avkastning på omkring 8 % och har en uthyrningsbar area om 9 200 kvm.

”Förvärvet passar Kungsleden mycket bra och är i linje med vår strategi som innefattar att förstärka vår fastighetsportfölj i Malmö som är en av våra prioriterade tillväxtregioner. Dessutom ser vi en framtida potential i Norra hamnen”, säger Kungsledens Transaktionschef Ylva Sarby Westman.


Foto: Rödkallen 11


Foto: Rektangeln 9

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden |tfn 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30/4 2014 kl. 13.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.