Pressmeddelanden

Ny ledningsgrupp i Kungsleden för ökat fokus på kärnverksamheten

Kungsleden inrättar från och med 1 oktober en ny ledningsgrupp som ersätter den tidigare koncernledningen. Nya i ledningsgruppen blir regioncheferna samt utvecklingschefen.

”Förändringen är ett viktigt steg i att implementera Kungsledens nya strategi. Med den nya ledningsstrukturen skapar vi bättre förutsättningar att styra bolaget med kortare beslutsvägar och ökad flexibilitet, samtidigt som vi kommer ännu närmare affärsverksamheten och våra kunder”, säger Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden.

Nya i ledningsgruppen blir Frida Stannow Lind, utvecklingschef, Kjell Bergman, tf regionchef Stockholm, Nina de Besche, regionchef Mälardalen och Norr, Nicklas Arfvidsson, regionchef Göteborg samt Gert Ternström, regionchef Malmö.

Övriga i ledningsgruppen är sedan tidigare Biljana Pehrsson, VD, Anders Kvist, VVD samt ekonomi- och finansdirektör, Ylva Sarby Westman, transaktionschef, Eskil Lindnér, fastighetschef samt chefsjurist Åke Theblin.


Nya i ledningen: Frida Stannow Lind, Gert Ternström, Nicklas Arfvidsson, Nina de Besche och Kjell Bergman.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | tfn 08-503 052 04

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27/9 2013 kl. 09.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.