Pressmeddelanden

Kungsleden köper välkänd fastighet i Lund för 173 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper del av fastigheten Studentkåren 1, även kallad Sparta, i Lund för en total köpeskilling om cirka 173 Mkr exklusive transaktionskostnader. Den initiala direktavkastningen uppgår till cirka 8 procent.

Säljaren AF Bostäder kommer att ombilda fastigheten till en 3D-fastighet och Kungsleden köper den kommersiella delen av fastigheten som består av butiks-, kontors- och utbildningslokaler. Den andra delen av 3D-fastigheten består av studentlägenheter.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på cirka 19 851 kvm och hyresvärdet uppgår till cirka 23 Mkr. De största hyresgästerna är Ica, Lunds Universitet, AF-Bostäder, Samhall och Actic Sverige AB

”Genom köpet av den kommersiella delen av Sparta tar vi ett betydelsefullt nästa steg i Kungsledens investeringsprogram. Direktavkastning, segment och geografiskt läge i stort stämmer precis med vår nya affärsstrategi. Fastigheten har dessutom ett intressant mikroläge mellan universitetsområdet och Ideon i Lund med möjlighet att skapa attraktiva byggrätter på fastigheten”, säger Anders Kvist, t f VD för Kungsleden. 

Tillträde är planerat till den 1 oktober 2013.

Del av Lund Studentkåren 1

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, tillförordnad vd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28/6 2013 kl. 11.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.