Pressmeddelanden

Kungsleden köper fyra lagerfastigheter i Norrköping och Örebro

Kungsleden AB (publ) köper fyra lagerfastigheter för en total köpeskilling om 87,1 Mkr inklusive transaktionskostnader. Den initiala direktavkastningen uppgår till cirka 7,5 procent.

Tre av fastigheterna är belägna i Norrköpings kommun och en av fastigheterna i Örebro kommun.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på cirka 17 000 kvm och hyresvärdet uppgår till 10,1 Mkr.

De största hyresgästerna är Systembolaget, Elektroskandia och Bevego.

”Kungsleden fortsätter enligt sin nya affärsstrategi att investera i kommersiella fastigheter med hög riskjusterad avkastning i svenska tillväxtregioner. De aktuella förvärven i Norrköping och Örebro illustrerar väl hur vi successivt bygger en långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj”, säger Anders Kvist, t f VD i Kungsleden.

Tillträde är planerat till den 19 augusti 2013.

Amerika 4


Lastaren 1

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, tillförordnad vd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2/7 2013 kl. 15.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.