Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 5 500 kvm i Norrköping

Kungsleden AB (publ) har tecknat två nya hyresavtal i fastigheten Oxelbergen 1:2 i centrala Norrköping. Det ena är ett tioårigt avtal tecknat med Norrköpings Kommun omfattande cirka 4 000 kvm kontor till ett totalt kontraktsvärde på cirka 67 Mkr. Det andra är ett treårigt avtal tecknat med Swedavia vilket omfattar cirka 1 500 kvm kontor till ett totalt kontraktsvärde på cirka 6 Mkr.

De nya hyresgästerna är Socialkontoret i Norrköpings kommun och Swedavias HR- och ekonomiavdelning. Socialkontoret har i samband med en stor omorganisation valt att samlokalisera sina fyra myndighetskontor till en ny lokal anpassad för cirka 140 kontorsarbetsplatser. Swedavia hyrde tidigare in sig i lokaler hos Luftfartsverket, vilka också är stora hyresgäster i fastigheten. Kungsleden bygger nu om och anpassar lokalerna till de nya hyresgästerna.

Majoriteten av byggnaderna på fastigheten uppfördes i slutet av 1970-talet till Migrationsverket och Luftfartsverket. På fastigheten finns även en äldre stationsbyggnad samt viss mark kvar att utveckla vilket görs parallellt med det detaljplanearbete som pågår med målsättning att skapa ytterligare byggrätter för bostäder och kontor inom fastigheten.

”I och med att Norrköpings Kommun och Swedavia flyttar till Oxelbergen har vi möjlighet att modernisera och uppgradera lokalerna till dagens standard vilket ligger i linje med Kungsledens strategi att skapa värde genom att tillgodose kunders lokalbehov och att förvalta och förädla fastigheterna”, säger Kungsledens vd Biljana Pehrsson i en kommentar.

Oxelbergen 1:2

Oxelbergen 1:2 stationsbyggnad

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, Vd Kungsleden | tfn 08-503 052 11
Frida Stannow Lind, Chef utvecklingsfastigheter | tfn 08-503 052 30

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11/9 2013 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.