Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 3 900 kvm till F&S i Eskilstuna

Kungsleden AB (publ) skriver ett femtonårigt hyresavtal med Friskis&Svettis om ett totalt kontraktsvärde på cirka 60 Mkr. Fastigheten Sveaplans Centrum är en handelsfastighet i centrala Eskilstuna.

I höstas blev övre planet på knappt 4000 kvm vakant när Bernhardssons Möbler flyttade och stängde butiken. Kungsleden bygger nu om och anpassar lokalen för Friskis&Svettis med beräknad inflyttning i april 2014. I de nya lokalerna räknar Friskis&Svettis med att expandera sin verksamhet.

Med en ny hyresgäst i huset är Kungsledens målsättning att konvertera fastigheten till dagligvaruhandel och friskvård vilket blir en ny profil för Sveaplans Centrum. Kungsleden arbetar även med att förändra detaljplanen för området och skapa byggrätter för nya bostäder.

”I Kungsledens nya strategi ligger även att arbeta med projekt- och fastighetsutveckling. Jag ser arbetet med fastigheten i Eskilstuna som ett bra exempel på detta där även utvecklande av nya byggrätter är en del i värdeskapandet”. säger Kungsledens tillförordnade VD Anders Kvist i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, tillförordnad vd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3/5 2013 kl. 09.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.