Pressmeddelanden

Inbjudan till analytikerpresentation av Q3 2013

Fredagen den 25 oktober klockan 8.45 bjuder Kungsleden AB (publ) in kapitalförvaltare, analytiker och journalister till en presentation av Kungsledens delårsrapport för perioden januari - september 2013.

Plats
Operaterassen, Karl XII:S torg, Stockholm
Vänligen anmäl deltagande till analytikerpresentation på financialhearings.com

Agenda
8.30: Morgonfika serveras
8.45 – 9.45: VD Biljana Pehrsson samt vVD/finansdirektör Anders Kvist  presenterar tredje kvartalet 2013.

Webbsändning från Operaterassen
En webbsändning kommer att visas direkt från Operaterassen på kungsleden.se. Därefter kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig.

Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på svenska och engelska från klockan 8.00 på kungsleden.se/rapporter.

Telefonkonferens på engelska
En telefonkonferens för analytiker och press som inte har möjlighet att delta på Operaterassen hålls klockan 10.15 och erbjuder möjlighet att ställa frågor gällande delårsrapporten. Telefonmötet hålls på engelska och ingen föranmälan krävs.

Telefonkonferensen kan även följas live på webben.

SE: 08-505 564 84

UK: +44 (0) 2033 645 373

Varmt välkommen!

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Maria Elvin, Marknadschef Kungsleden | tfn 08-503 052 23

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/10 2013 kl. 08.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.