Pressmeddelanden

Biljana Pehrsson ny VD för Kungsleden

Biljana Pehrsson har utsetts till ny VD för Kungsleden AB (publ). Biljana har varit verksam i 20 år på fastighetsmarknaderna i Sverige, Norden och Europa där hon har arbetat med fastighetsutveckling, investeringar, portföljuppbyggnad och förvaltning i olika chefspositioner samt på styrelsenivå. Biljana är för närvarande Head of Real Estate och vVD på East Capital Private Equity AB samt sedan 2011 styrelseledamot i Kungsleden.

”Det krävs ett gediget fastighets- och investeringskunnande för att implementera den nya strategin som styrelsen beslutat om där fastighetsförvaltning, förädling och långsiktig portföljuppbyggnad utgör viktiga delar. Biljana har lång erfarenhet som ledare och ett stort fastighetskunnande vilket borgar för att hon på ett mycket bra sätt kan leda bolaget framåt och skapa aktieägarvärde”, säger Kungsledens styrelseordförande Göran Larsson.

Som styrelseledamot har Biljana goda kunskaper om Kungsleden där hon varit en drivande kraft i arbetet med den nya strategin för bolaget. Förutom styrelseuppdraget i Kungsleden är Biljana även styrelseledamot i fastighetsutvecklingsbolaget Vasallen. Biljana är utbildad civilingenjör från KTH.

”Det känns väldigt roligt och spännande att ta över rollen som VD för Kungsleden. Som styrelseledamot i Kungsleden känner jag bolaget väl och ser som ny VD stora möjligheter i att leda och utveckla bolaget utifrån den plattform som nu är lagd”, säger Biljana Pehrsson i en kommentar.

Biljana Pehrsson tillträder som VD för Kungsleden den 1 september 2013.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Göran Larsson, styrelseordförande i Kungsleden | tfn 0706 33 85 90
Biljana Pehrsson, tillträdande VD Kungsleden | tfn 0706 01 24 54

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28/5 2013 kl. 09.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och generera långsiktigt hög och stabil avkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.