Pressmeddelanden

Kungsledens finansiella kalender 2012

Kungsledens bokslutskommuniké publiceras torsdagen den 16 februari 2012 klockan 08.00. Samma dag klockan 12.00 presenterar vd Thomas Erséus och finansdirektör Johan Risberg kommunikén på Operaterrassen i Stockholm.

Anmälan för att delta finns på www.financialhearings.com

Vi webbsänder live

En webbsändning kommer att visas live från Operaterassen. Därefter kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på kungsleden.se.

Telefonkonferens på engelska

I anslutning till presentationen hålls även en telefonkonferens på engelska för analytiker och press, ingen föranmälan krävs.

Telefonkonferensen börjar klockan 13.30 och erbjuder möjlighet att ställa frågor gällande bokslutskommunikén.

För att delta i telefonmötet från Sverige ring 08 505 598 75. Deltagare från England kan ansluta sig till mötet genom lokalsamtal på +44 (0)20 710 863 03

Finansiell kalender 2012

16 februari      Bokslutskommuniké 2011

29 mars          Årsredovisning 2011

19 april           Årsstämma i Stockholm

26 april           Q1 2012

23 maj            (Obs: nytt datum) Kapitalmarknadsdag för analytiker och journalister. Kungsleden återkommer med detaljerad inbjudan.

16 augusti       Q2 2012

25 oktober     Q3 2012

Kalendariet finns även publicerat på kungsleden.se/kalender

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Cecilia Gannedahl, HR och Kommunikationsdirektör | tfn 08-503 052 15 | mobil 070-690 65 80

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/2 2012 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2011 av 639 fastigheter med ett bokfört värde om 26,5 Mdr. Beståndet fanns i totalt 142 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.