Pressmeddelanden

Inbjudan till Kungsledens kapitalmarknadsdag den 10 maj

Kungsleden AB (publ) inbjuder kapitalförvaltare, analytiker och journalister till en kapitalmarknadsdag den 10 maj. Syftet är att närmare presentera koncernens verksamhet och finansiella utveckling samt ge möjlighet att ställa frågor.

Agenda

15.00 - 15.30 Registrering och kaffe
15.30 - 16.15 Kungsledens verksamhet och finansiella utveckling, VD Thomas Erséus, vVD finansdirektör Johan Risberg
16.15 - 16.45 Vad händer på marknaden för fastighetskrediter? Linus Ericsson, VD AGL
16.45 - 17.15 Mingel med förfriskningar
17.15 - 19.00 Middag med företagsledningen och andra representanter för bolaget

Adress: City Conference Centre Stockholm, Norra Latin, Drottninggatan 71B.

Vänligen anmäl deltagande till Sinikka Arfwidsson på sinikka.arfwidsson@kungsleden.se senast den 3 maj. Vänligen bekräfta även om du avser att delta vid middagen samt eventuella allergier.

Varmt välkommen!

För mer information vänligen kontakta:

Cecilia Gannedahl, HR och Kommunikationsdirektör | tfn 08-503 052 15 | mobil 070-690 65 80

www.kungsleden.se


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10/4 2012 kl. 08.00.

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 2011 av 636 fastigheter med ett bokfört värde om 26,1 Mdr. Beståndet fanns i totalt 143 kommuner i främst södra och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.