Pressmeddelanden

Kungsleden stöttar Aktiefrämjandet

Pressmeddelande 2010-01-15

Kungsleden AB (publ) har fattat beslut om att stötta stiftelsen Aktiefrämjandets projekt Ung Privatekonomi med ett bidrag som uppgår till 4 Mkr. Projektet syftar till att ge Sveriges gymnasieelever bättre kunskap i privatekonomi och sparande i aktier och fonder. Ung Privatekonomis informatörer håller under ett läsår utbildning för cirka 12 000 elever över hela landet och tillhandahåller dessutom anpassat utbildningsmaterial för självstudier eller fördjupning. Genom Kungsledens bidrag på 4 Mkr, som är avsett att användas i projektet under fyra år, kommer verksamheten att kunna utökas så att ännu fler ungdomar nås. ”Det känns naturligt för Kungsleden att stötta den viktiga verksamhet som Ung Privatekonomi bedriver. Att landets unga generation får grundläggande kunskap om sparande i aktier och fonder är viktigt inte bara för individen och samhället utan också för oss som noterat bolag. Kungsleden har över 25 000 aktieägare varav en mycket stor andel är privatpersoner” säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. Om Aktiefrämjandets projekt Ung Privatekonomi Ung Privatekonomi är ett skolinformationsprojekt som utbildar Sveriges gymnasieungdomar och lärare inom ämnena privatekonomi och sparande i aktier och fonder. Under läsåret 2008/2009 träffade projektets informatörer drygt 12 000 elever på plats i landets skolor. Fordonselever, samhällselever och elever på individuella program från Jokkmokk i norr till Ystad i söder, har kostnadsfritt fått möjlighet att lära sig mer om privatekonomi. Huvudfinansiärer är Aktiefrämjandet, Aktiespararna, Fondbolagens förening, Svenska Fondhandlareföreningen, NasdaqOMX, Unga Aktiesparare och Kungsleden. www.ungprivatekonomi.se

Regulatorisk