Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet för 58 Mkr

Pressmeddelande 2010-03-24

Kungsleden AB (publ) säljer en tomträtt som består av två byggnader för en total köpeskilling om cirka 58 Mkr. Det totala försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 11Mkr och anskaffningsvärde med cirka 4 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultatet för 2010. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 6.096 kvm. Fastigheten, som till huvudsak hyrs ut till kontor, är belägen i Limhamn i Malmö. Köparen till fastigheten är Broman Fastigheter, ett lokalt familjebolag. Frånträde är planerat till den 31 mars 2010. ”Det här ser jag som en bra affär för oss och en fastighet som passar den lokala köparen väl, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24/3 2010 kl. 09.00.

Regulatorisk