Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastighet för 158 Mkr

Pressmeddelande 2010-11-10

Kungsleden AB (publ) säljer en kontorsfastighet i Kristianstad för 158 Mkr. Försäljningspriset är i linje med bokfört värde och anskaffningsvärde. 

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 14 000 kvm. 

Köpare är Gammab AB ett dotterbolag till Byggnads AB Bröderna Persson. Tillträde är planerat till den 1/12 2010.

 

”Vi fortsätter att jobba med vår portföljförädling. Vi ser en förändring i hyresgästmixen varför vi väljer att sälja denna fastighet”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10/11 2010 kl. 09.00.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.