Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastigheter för 520 Mkr

Pressmeddelande 2010-11-26

Kungsleden AB (publ) köper sex handelsfastigheter för en total köpeskilling om cirka 520 Mkr. Direktavkastningen uppgår till cirka 8 procent och det totala hyresvärdet till drygt 69 Mkr. 

Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 48 500 kvm fördelade på fem köpcentrum i Eskilstuna, Katrineholm, Uddevalla, Stockholm och Köping samt en externhandelsfastighet med intilliggande obebyggd mark i Nyköping. 

Vakansen i portföljen är låg och motsvarar cirka 3 procent. De tio största hyresgästerna är Coop Fastigheter AB, Lindex, Kappahl, Klädhuset M, Jysk, Bernhardssons Möbler, Rusta, Åhléns, H&M och Medstop Apotek. Dessa står för cirka 60 procent av portföljens totala hyresvärde. 

Säljare är Nordic Real Estate Partners och tillträde av fastigheterna beräknas ske före årsskiftet 2010/2011.

 ”Jag är mycket nöjd över att vi har förvärvat en attraktiv handelsportfölj med centralt belägna köpcentrum och en externhandelsfastighet i bra läge. Fastighetsportföljen innehåller en god blandning av starka hyresgäster. Det ger oss en bra och stabil avkastning samt en framtida potential i form av byggrätter”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.  

 

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26/11 2010 kl. 11.30.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.