Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar fastigheter för 74 Mkr

Pressmeddelande 2010-05-04

Kungsleden AB (publ) förvärvar tre kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om cirka 74 Mkr inklusive transaktionskostnader. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 11 040 kvm, huvudsakligen bestående av lager och yrkesbutiksfastigheter. Fastigheterna är belägna i Norrköping, Linköping och Jönköping, orter med ett aktivt och välmående näringsliv. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 7,7 Mkr. Samtliga fastigheter hyrs till hundra procent av Svenska Elgrossist AB SELGA. Tillträde beräknas ske 31 maj 2010. ”Fastigheterna passar väl in i Kungsledens befintliga fastighetsportfölj med avseende på hög och stabil avkastning. Orterna har en stabil marknad för industrifastigheter präglat av en relativt låg vakansgrad”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4/5 2010 kl.10.15.

Regulatorisk