Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar fastigheter för 177 Mkr

Kungsleden AB (publ) köper två kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 177 Mkr till en direktavkastning på 7,4 procent.

Fastigheterna är handelsfastigheter med en total uthyrningsbar yta om cirka 12 000 kvm.  Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 16 Mkr.

Den ena fastigheten ligger i Tumba, sydväst om Stockholm. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på cirka 7 000 kvm. Största hyresgäst är Willys som hyr 55 procent av ytan på ett kontrakt som sträcker sig till 2020. De andra hyresgästerna är bland annat McDonald, HiSport och Kom&Lek. Även dessa hyresgäster har nyskrivna 10-års avtal.

Ett projekt om cirka 50 Mkr har initierats för att anpassa lokalerna efter hyresgästernas önskemål. Ombyggnaden kommer att utföras och bekostas av säljaren före tillträde.

Den andra fastigheten på cirka 5000 kvm ligger i ett bra handelsområde vid infarten till Kristianstad. Största hyresgäst är Willys som har tecknat ett 10-årigt avtal på 87 procent av ytan. Skopunkten har ett löpande 3-årsavtal på resterande 13 procent.

Säljare är det danska bolaget NewCap Holding A/S och tillträde planeras till den 1 september 2011 för fastigheten i Kristianstad och 1 november 2011 i Tumba.

”Dessa fastigheter passar väl in i Kungsledens portfölj med avseende på hög och stabil avkastning. Fastigheternas ligger i mycket bra lägen för handel och kommer vid tillträde att vara i bästa skick”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2010 av 559 fastigheter med ett bokfört värde om 21,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 130 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.