Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 88 Mkr

Pressmeddelande 2009-11-24

Kungsleden AB (publ) säljer två kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om cirka 88 Mkr exklusive transaktionskostnader. Det totala försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 8 Mkr och anskaffningsvärde med cirka 3 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultatet för 2009. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 8 834 kvm. En av fastigheterna ligger i Västerås och förhyrs till största del av Vestmanlands Läns Tidning. Den andra fastigheten ligger i Viggbyholms industriområde i Täby norr om Stockholm. Frånträde av fastigheten i Västerås sker den 30 november 2009 respektive 1 december 2009 för fastigheten i Täby. ”Vi tycker oss se en försiktig ljusning på fastighetsmarknaden och att intresset för fastighetsaffärer ökar något. För vår del innebär det att vi fortsätter att jobba med vår portföljsammansättning för att långsiktigt öka vår riskjusterade avkastning”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2009 kl.13.00.

Regulatorisk