Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 112 Mkr

Pressmeddelande 2009-12-16

Kungsleden AB (publ) säljer fyra kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om cirka 112 Mkr exklusive transaktionskostnader. Det totala försäljningspriset motsvarar bokfört värde och understiger anskaffningsvärde med cirka 4 Mkr. Det senare beloppet påverkar Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2009. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 14 713 kvm. Två av fastigheterna ligger i Linköping och en i Vimmerby. Den fjärde fastigheten är belägen utanför Oslo i Norge. Frånträde av fastigheterna i Linköping och Vimmerby sker den 1 februari 2010. Fastigheten i Oslo frånträds den 17 december 2009. ”Vi fortsätter att arbeta med vår portföljsammansättning och med försäljningen av fastigheten utanför Oslo har vi inga fastigheter kvar i Norge”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar. Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2009 kl. 09.00.

Regulatorisk