Pressmeddelanden

Kungsleden investerar i ny gymnasieskola

Kungsleden AB (publ), inom ramen för det delägda bolaget Hemsö, bildar ett joint venture med Peab med intentionen att uppföra en gymnasieskola i Upplands Väsby. Den totala investeringen för skolan uppgår till max 400 Mkr med en direktavkastning om minst 7 procent.

Den planerade byggnaden innehar en uthyrningsbar yta om 14 904 kvm. Kommunen hyr gymnasieskolan på ett 20-årigt hyresavtal. Slutlig hyra fastställs beroende på projektkostnad.

Färdigställande av gymnasieskolan beräknas ske i juli 2011. Efter färdigställandet har Hemsö rätt att förvärva Peabs andel i det delägda bolaget.

”Ett 20-årigt hyresavtal med kommunen ser jag som en väldigt bra investering. Det känns dessutom roligt att bidra till en bättre skolmiljö för gymnasieelever i Upplands Väsby”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/5 2009 kl. 11.00.

Regulatorisk