Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 104 Mkr

Pressmeddelande 2008-07-09

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer två kontorsfastigheter i Linköping samt en kontorsfastighet i Huddinge för en sammanlagd köpeskilling om 104 Mkr. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet med ca 7,5 Mkr och anskaffningsvärdet med ca 8 Mkr. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2008.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9/7 2008 kl.09.00.

Regulatorisk