Pressmeddelanden

Kungsleden presenterar halvårsrapport på Operaterassen

Pressmeddelande 2008-08-15

VD Thomas Erséus och Vice VD Johan Risberg för fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ), presenterar bolagets halvårsrapport onsdagen den 20 augusti kl 08.00 på Operaterrassen i Stockholm. Arrangemanget görs i samarbete med financialhearings.

Presentationen hålls på svenska och kan följas live via webcast på Kungsledens hemsida: www.kungsleden.se

Kl 09.30 görs presentationen på engelska och kan följas via telefonkonferens. Numret för att ringa in är från Storbritannien: + 44 (0) 208 817 9301 och från Sverige: +46 (0) 850 520 270.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15/8 2007 kl. 09.00.