Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar publika fastigheter för 136 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar genom tre separata affärer tre fastigheter i Borås, Karlskrona, och Trelleborg. Den totala investeringskostnaden uppgår till 136 Mkr och direktavkastningen beräknas till 7,2 procent.

Fastigheten i Borås är till största del uthyrd till en friskola och resterande del hyrs i huvudsak av kommunen. I fastigheten i Karlskrona bedrivs äldreboende som förhyrs av Karskrona kommun och landstinget i Blekinge. Fastigheten i Trelleborg är uthyrd till polisen.

Fastigheterna har en total uthyrningsbara yta om cirka 16 500 kvm. Det totala hyresvärdet uppgår till 14,2 Mkr. Den genomsnittliga kontraktslängden är 10,6 år.


”Det känns väldigt positivt med ytterligare publika fastigheter som stärker vår ställning. Kontrakten ger oss en hög och stabil avkastning under många år framöver”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Göran Linder, Divisionschef Publika Fastigheter Kungsleden, tfn 08-503 052 07, mobil 070-690 65 75


Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2008 kl. 10.00.

Regulatorisk