Pressmeddelanden

Kungsledens vd Thomas Erséus nominerad till styrelsen

Valberedningen har meddelat Kungsleden att den till bolagets årsstämma den 18 april 2007 kommer att föreslå att styrelsen utökas med en ledamot till åtta ledamöter. Valberedningen kommer att föreslå omval av samtliga nuvarande ledamöter, det vill säga Bengt Kjell, Jens Engwall, Mats Israelsson, Jan Nygren, Jonas Nyrén, Per-Anders Ovin och Anna Weiner Jiffer samt nyval av verkställande direktör Thomas Erséus. Vidare föreslår valberedningen omval av Bengt Kjell som styrelsens ordförande.

Thomas Erséus (f 1963) är sedan den 1 september 2006 vd för Kungsleden. Thomas Erséus är även ledamot av styrelserna för HQ AB, Hallvarsson & Halvarsson AB samt DSV Miljö A/S Danmark. Han blev 1998 utsedd till Framtidens ledare av Juniorhandelskammaren och erhöll 2004 utmärkelsen Framgångsrik ledare i byggsektorn av Centrum för management inom byggsektorn. Under åren 2002-2006 var han verkställande direktör och koncernchef för WSP Europe AB. Dessförinnan var Thomas Erséus verkställande direktör i AB Jacobsson & Widmark som 2001 fusionerades med WSP.

Ledamöter i Kungsledens valberedning är KG Lindvall, ordförande, som representant för Swedbank Robur Fonder, Gunnar Balsvik, som representant för Kåpan Pensioner Försäkringsförening, Charlotta Wikström, som representant för Olle Florén med bolag, samt styrelsens ordförande Bengt Kjell.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2007 samt ytterligare information om de till val föreslagna styrelseledamöterna och en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.
För ytterligare information, kontakta:
Bengt Kjell, styrelsens ordförande, tfn 08-666 64 41, mobil 070-594 53 98


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk