Nu finns Kungsleden AB (publ) årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida www.kungsleden.se.