Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter i Karlstad

Pressmeddelande 2007-03-01

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av fastigheterna Lantmätaren 7 och 8 i Karlstad. Försäljningspriset är 216 Mkr och köpare är Akelius Fastigheter i Karlstad AB.

Försäljningspriset är 1 Mkr högre än det bokförda värdet och 62 Mkr högre än anskaffningsvärdet.

Fastigheterna frånträddes den 1 mars 2007.


Regulatorisk