Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fastigheter för 600 Mkr och höjer prognos

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har tecknat avtal med Diös & Kuylenstierna AB avseende försäljning av elva kommersiella fastigheter i Malmö för cirka 600 Mkr. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet med 40 Mkr och anskaffningsvärdet med 180 Mkr. Det senare beloppet kommer att ingå i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2007.

Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om knappt 31 000 kvm bestående till huvudsak av kontorsytor i centrala delarna av Malmö. Hyresvärdet uppgår till cirka 47 Mkr.

Frånträde beräknas ske 1 juli 2008.

I och med denna affär höjs också prognosen för det utdelningsgrundande resultatet för verksamhetsåret 2007 till 2 000 Mkr från tidigare 1 800 Mkr.

”Intresset för dessa fastigheter har varit stort och jag är nöjd att slutföra affären till ett väldigt tillfredställande resultat”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.
För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

Regulatorisk