Pressmeddelanden

Kungsleden köper publika fastigheter för 913 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 43 fastigheter av Härnösands kommun. Förvärvet avser i stort sett samtliga fastigheter där kommunen bedriver kommunal verksamhet, exempelvis äldreboenden, förskolor och skolor.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 154 000 kvm. Det totala hyresvärdet uppgår till 114 Mkr varav 80 procent kommer från Härnösands kommun. Den genomsnittliga kontraktslängden på de kontrakt Härnösands kommun tecknar uppgår till cirka 17 år och för hela portföljen till cirka 14 år.

Fastigheternas förvärvspris uppgår till 913 Mkr inklusive förvärvsomkostnader, vilket betyder en förvärvskostnad om drygt 5 900 kr/kvm.

Affären är villkorad av beslut i Härnösands kommunfullmäktige. Tillträde beräknas till den 1:a december 2007.

”Vi är tacksamma för det förtroende Härnösands kommun har visat oss då vi tar över ägandet av i stort sett samtliga fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. Det visar att vår satsning på publika fastigheter de senaste åren har gett kommunerna ett alternativ till eget ägande”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en kommentar.

Regulatorisk