Pressmeddelanden

Kungsleden köper 4 fastigheter

Pressmeddelande 2007-02-06

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar tre fastigheter i Kungsbacka och en fastighet i Västerås för 90,3 Mkr. Direktavkastningen beräknas till 7,5 %. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på ca 12 000 kvm med ett hyresvärde om 9 Mkr.

Tillträde för fastigheterna i Kungsbacka är beräknat till den 28 mars 2007. Fastigheten i Västerås tillträdes den 4 januari 2007.

Regulatorisk