Pressmeddelanden

Kungsleden köper 35 fastigheter i Norrland

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper 35 fastigheter belägna i Umeå, Härnösand, Luleå, Nordmaling samt Sollefteå av Midnattssolen Fastigheter AB för en köpeskilling om SEK 540 Mkr till en direktavkastning om 7,2 procent. Portföljen har en total uthyrningsbar yta på 99 613 kvm med övervägande kontors- och butiksverksamhet och har ett hyresvärde om cirka 62,5 Mkr. Största hyresgästerna är Överskottsbolaget, Ahlsell AB, Umeå universitet, Försäkringskassan, Skatteverket, länsarbetsnämnden och Domstolsverket.

På fastigheten i Luleå pågår det för tillfället en entreprenad. Vid färdigställandet kommer fastigheten att förhyras i sin helhet av Poståkeriet. Tillträdet beräknas ske senare i höst när slutbesiktningen för entreprenaden är godkänd. Tillträde för de övriga fastigheterna i portföljen beräknas ske 2007-08-31.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Lars Thagesson, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70
Johan Risberg, vvd Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk