Pressmeddelanden

Kungsleden köper 2 fastigheter i Västerås

Pressmeddelande 2007-02-12

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar två fastigheter i Västerås för 232,5 Mkr. I köpeskillingen ingår att säljaren färdigställer två stycken pågående projekt om totalt 68 Mkr. Direktavkastningen beräknas till 7,8 %. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på ca 41 800 kvm med ett hyresvärde om 23 Mkr.

Fastigheterna tillträdes den 9 februari 2007.