Pressmeddelanden

Kungsleden i bytesaffär med KF Fastigheter

Pressmeddelande 2007-01-15

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) genomför en bytesaffär som innebär att två lagerfastigheter förvärvas av KF Fastigheter för en sammanlagd köpeskilling om 160 Mkr, samtidigt som en kontorsfastighet i Kungens Kurva avyttras till KF Fastigheter för 95 Mkr.

Lagerfastigheterna är belägna i Årsta partihandelsområde respektive i Luleå och har uthyrningsbara ytor på cirka 7 100 kvm respektive 18 400 kvm. Det beräknade driftsnettot uppgår till totalt 12,3 Mkr, vilket ger en initial direktavkastning på cirka 7,7 procent.

Fastigheten i Kungens Kurva har ett anskaffningsvärde på 248 Mkr och ett bokfört värde om 95 Mkr. Kungsleden bedömer att fastigheten skulle ha uppvisat ett negativt driftsnetto för 2007 om den behållits. Köparen KF Fastigheter är redan en stor mark-ägare i Kungens Kurva och har goda förutsättningar att vidareutveckla fastigheten.

Tillträde beräknas till den 2 april 2007.

Regulatorisk