Pressmeddelanden

Kungsleden bygger och förvärvar publika fastigheter för 115 MSEK

Pressmeddelande 2007-01-22

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) bygger nytt äldreboende åt Carema i Tyresö. Beräknad investeringskostnad uppgår till 64 Mkr.

Äldreboendet innehåller 52 lägenheter och beräknas vara färdigställt under våren 2008. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 2900 kvm, vilken kommer att vara uthyrd till Carema på ett 10-års avtal med ett årligt hyresvärde om 5,0 Mkr. Direktavkastningen beräknas uppgå till ca 6,5 %.

- Tillsammans med Carema Äldreomsorg, ett av Sveriges ledande privata företag inom omsorg, har vi lyckats skapa ett effektivt utnyttjat äldreboende vilket möjliggör en kostnadseffektiv driftkostnad för vår hyresgäst, säger Kungsledens Divisionschef Göran Linder i en kommentar.

Utöver detta har en Montessoriskola i Kungsbacka och en vårdcentral i Iggesund förvärvats i två separata affärer. Den totala köpeskillingen uppgår till 51,5 Mkr. Fastigheterna innehar en uthyrningsbar yta om ca 6 300 kvm. De totala hyresintäkterna uppgår till 6,0 Mkr och fastigheternas direktavkastning beräknas uppgå till 8,1 %.

Regulatorisk