Pressmeddelanden

Fortsätter expandera i Tyskland

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar en äldreboendefastighet i tyska Werder, cirka tre mil sydväst om Berlin, för cirka 150 Mkr (16,4 MEUR), inklusive transaktionskostnader.

Fastigheten är byggd 2005 och har ett bra läge med drygt 10 000 kvm uthyrningsbar yta och plats för 190 boende. Hyresvärdet ligger på cirka 11 Mkr (1,2 MEUR), medan direktavkastningen uppgår till 7 procent.

”Fastigheten är fullt uthyrd sedan ett år och är ytterligare en byggsten i vår satsning på äldreboenden i Tyskland, som inleddes i fjol. Vi har goda förhoppningar om att göra fler förvärv då ägandet av äldreboendefastigheter i Tyskland fortfarande är fragmenterat”, säger Kungsledens vd Thomas Erséus i en kommentar.

Tillträde beräknas ske den 1 april.

This press release is available in English at www.kungsleden.se

 

 


Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2006 av 652 fastigheter med ett bokfört värde om 24,3 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 132 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.