Pressmeddelanden

Kungsledens årsredovisning 2005

Nu finns Kungsleden AB (publ) årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida www.kungsleden.se.

Samtidigt påpekas att det på sidan 71 under utdelning angetts fel dagar som förslag till avstämningsdag och beräknad dag för utsändande av utdelning. De rätta dagarna skall vara den 11 april respektive den 18 april.
Regulatorisk