Pressmeddelanden

Kungsleden tydliggör framtida satsningsområden

Pressmeddelande 2006-09-26

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) inför en ny organisation med tre divisioner för att bättre tydliggöra verksamheten. Den nya organisationen får tre divisioner; Publika fastigheter, Kommersiella fastigheter samt Utland.

Vice VD Lars Thagesson, anställd sedan 1993, kvarstår som chef för avdelningen Transaktioner och analys. Johan Risberg, anställd sedan 1996, fortsätter som vice VD samt ekonomi- och finansdirektör med ansvar för stabsfunktionen.

Göran Linder, som i dag är regionchef Publika fastigheter och som har varit anställd i Kungsleden sedan 1998, blir chef för den nya divisionen Publika fastigheter. Eskil Lindnér, i dag regionchef Syd och anställd sedan år 2000, blir chef för Kommersiella fastigheter. Kungsledens nytillträdde VD Thomas Erséus blir tillförordnad chef för division Utland i avvaktan på att en permanent chef utses.

Kungsleden bedömer att det finns goda möjligheter till affärer i utlandet. I dag gäller det främst inom publika fastigheter i Tyskland, vilket har bidragit till beslutet att skapa en egen division med kontor i Tyskland. Rekryteringarna till kontoret har påbörjats.

”Organisationsförändringarna syftar till att tydliggöra och stärka Kungsledens position så att vi kan vara med om att göra fler affärer i framtiden. Den nya organisationen gör det också möjligt att bättre utnyttja den specialistkompetens som finns inom företaget”, säger VD Thomas Erséus i en kommentar.

Den nya organisationen träder i kraft från och med den 1 november. I samband med organisationsförändringarna lämnar Eva Eriksson, som har varit regionchef Öst sedan hösten 2005, sin befattning.


Regulatorisk