Pressmeddelanden

Kungsleden säljer till bostadsrättsföreningar

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer två bostadsfastigheter i Gävle till nybildade bostadsrättsföreningar.

Fastigheterna Gävle Norr 17:6 och Norr 19:3 säljs för totalt 71 Mkr vilket är 21 Mkr över anskaffningsvärdet. Försäljningspriset motsvarar knappt 12 000 kr/kvm.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk