Pressmeddelanden

Kungsleden säljer och höjer prognos

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt ett bestånd med kommersiella fastigheter till Keops A/S. Affären har tidigare rapporterats om i pressmeddelanden daterade den 12 april och den 23 maj 2006.

Fastighetsportföljen säljs för drygt SEK 6,3 Mdr kr vilket är 1 170 Mkr över bokfört värde och 1 470 Mkr över anskaffningsvärdet. Det senare beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2006.

Fastighetsportföljen omfattar totalt 172 fastigheter belägna från Malmö i syd till Luleå i norr. Total uthyrningsbar yta uppgår till ca 900 000 kvm med ett hyresvärde om ca 680 Mkr. Beräknad direktavkastning uppgår till ca 6,5 %. Försäljningen är villkorad av köparens finansiering till den 31 juli 2006.

Frånträde av fastigheterna beräknas ske den 3 oktober 2006.

I samband med försäljningen höjer Kungsleden prognosen för utdelningsgrundande resultat för verksamhetsåret 2006 från 1 500 MSEK till 2 900 MSEK motsvarande 21 kronor per aktie.

”En försäljning av den här storleken och med det goda resultatet skapar stora möjligheter till expansion inom vård, skola och omsorg samtidigt som vi kan fortsätta att hålla en hög transaktionsnivå av kommersiella fastigheter” säger Kungsledens avgående VD Jens Engwall i en kommentar.

Regulatorisk