Pressmeddelanden

Kungsleden säljer bostadsbestånd

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer de bostäder som ingick i förvärvet från Stendörren/Broadgate i november 2006.

Fastighetsportföljen säljs för 481,5 MSEK vilket motsvarar anskaffningsvärdet samt bokfört värde och medför därför ingen resultatpåverkan i Kungsleden.

Fastigheterna är belägna i Botkyrka och Nynäshamns kommun och har en uthyrningsbar yta om drygt 53 000 kvm.

Köpare är Din Bostad AB (publ) och tillträde sker per 2006-12-21.För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

Regulatorisk