Pressmeddelanden

Kungsleden påbörjar sökandet efter ny VD

Jens Engwall har meddelat att han efter tretton år önskar lämna sin befattning som VD för Kungsleden. Sökandet efter en efterträdare har påbörjats. Jens Engwall kvarstår som VD till halvårsskiftet och styrelsen har träffat en överenskommelse med Jens Engwall om att han även efter den sex månader långa uppsägningstiden står till bolagets förfogande fram till den 1 januari 2007.

– Jens Engwall har under sina år gjort betydande insatser för Kungsleden, vilket kan illustreras av att bolagets fastighetsbestånd växt från 5,2 miljarder kronor vid börs¬introduktionen 1999 till 25 miljarder kronor idag. Samtidigt har han byggt en entreprenörs¬driven organisation som med hög professionalitet förvaltar bolagets bestånd och har en dokumenterad skicklighet i att driva stora, snabba och komplicerade köp- och försäljningsprocesser. Den tydliga och framgångsrika strategi som Kungsleden verkat efter kvarstår och vi kommer nu att söka en efterträdare som kan ta vid och vidareutveckla verksamheten samtidigt som vi är mycket nöjda med att Jens står till bolagets förfogande året ut, säger Bengt Kjell, styrelsens ordförande.

– Efter tretton år i bolaget och efter snart sju år som börs-VD känns det som rätt tid att lämna över till en ny kraft. Under våra år på börsen har vi genomfört över 1 400 köp och försäljningar och förvaltar nu ett bestånd som är fem gånger större än när vi noterades. Det visar att Kungsleden och alla medarbetare står väl rustade att fortsätta den framgångsrika utvecklingen. Min bedömning är att förutsättningarna för framgångsrika fastighetsaffärer är minst lika goda under innevarande år som under 2005, säger Jens Engwall i en kommentar.

Jens Engwall har sex månaders uppsägningstid och kommer under de sex månader som anställningen löper utöver uppsägningstiden att erhålla nuvarande lön (dock utan semester¬ersättning eller bilförmåner). Vidare erhåller Jens Engwall en bonus motsvarande sex månadslöner samt har möjlighet till prestations¬baserad bonus om sammanlagt ytterligare tolv månadslöner beroende bland annat på utfall gentemot budget med avseende på fastighets¬transaktioner och ökning av det utdelnings¬grundade resultatet.

För ytterligare information, kontakta:
Bengt Kjell, styrelsens ordförande, tfn 08-666 6441, mobil 070-594 5398
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

Regulatorisk