Pressmeddelanden

Kungsleden köper i Umeå och Norrköping

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar polishuset i Umeå, Umeå Stigbygeln 5, av Umeå Kommunföretag/AB Bostaden i Umeå för en köpeskilling om 185 Mkr till en beräknad direktavkastning om 7,4%. Total uthyrningsbar yta uppgår till 15 500 kvm med ett hyresvärde om 19 Mkr med hyresgäster såsom polismyndigheten, åklagarmyndigheten och kriminalvårdsmyndigheten.

Tillträde är beräknat att ske den 1 september 2006.

Vidare har Kungsleden förvärvat fastigheten Tråden 11 i Norrköping för 89,4 Mkr av Mattsons Fastighetsutveckling AB. Uthyrbar area uppgår till ca 20 000 kvm med ett hyresvärde om ca 10 Mkr. Direktavkastningen beräknas till ca 7%.

Tillträde sker den 29 juni 2006.

Regulatorisk