Pressmeddelanden

Kungsleden inleder internationell satsning på äldreboendefastigheter

Pressmeddelande 2006-06-13

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) inleder en internationell satsning på äldreboendefastigheter genom att förvärva nio äldreboenden i Tyskland för 74,3 MEUR.

Fastigheterna innehåller ca 37 000 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om drygt 5,5 MEUR. Förvärvet sker till en beräknad direktavkastning om 7,0 procent med tillträde den 1 september 2006.

Fastigheterna kommer att hyras av HEWAG Seniorstift GmbH på 15-åriga hyresavtal. HEWAG Seniorstift GmbH är ett vårdoperatörsbolag som bedrivit sin verksamhet i fastigheterna sedan 1999. I dag bor totalt 680 personer i dessa fastigheter.

”I och med denna affär tar vi ett första steg ut i Europa genom att förvärva nya högkvalitativa äldreboenden i Tyskland, som samtliga är byggda under 2000-talet. Antalet personer som bor inom äldreboenden i Tyskland förväntas öka från dagens cirka 600 000 personer till cirka 900 000 personer år 2025 och till cirka 1,6 miljoner personer år 2050. Vårt mål är att inom de närmsta 6-12 månaderna expandera på denna marknad och det är vår bedömning att möjligheterna till detta är mycket goda i Tyskland där ägandet av äldreboendefastigheter än så länge är fragmenterat”, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

Regulatorisk