Pressmeddelanden

Kungsleden har frånträtt 172 fastigheter till Keops A/S

Pressmeddelande 2006-11-02

Kungsleden har den 1 november frånträtt de 172 fastigheterna som Keops A/S förvärvat i enlighet med tidigare försäljningsavtal. Fastighetsvärdet uppgår till 6,3 Mdr, vilket var 1 170 Mkr över bokfört värde vid överenskommelsen och 1 470 Mkr över anskaffningsvärdet. Slutligt handelnetto kommer redovisas under fjärde kvartalet och förväntas efter beaktade värdeförändringar till och med tredje kvartalet uppgå till ca 550 Mkr.

Regulatorisk