Pressmeddelanden

Kungsleden genomför mindre affärer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fastigheten Regnvinden 1 i Karlstad för ca 50 Mkr till en direktavkastning om ca 7,8 %. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 10 000 kvm med ett hyresvärde om drygt 6,3 Mkr. Tillträde skedde den 22 maj 2006.

Vidare har Kungsleden förvärvat fastigheten Navhålet 2 i Linköping för ca 30 Mkr. Uthyrbar area uppgår till 7 640 m² och fördelas på produktions-/lagerenhet (ca 64%) och kontor (ca 36%). Hyresvärde uppgår till ca 5 Mkr och direktavkastning beräknas till ca 8.6%. Tillträde skedde den 8 maj 2006.

Kungsleden köper också 7 fastigheter i Piteå för 37 Mkr. Total uthyrningsbar yta uppgår till ca 8 000 kvm med ett totalt hyresvärde om 5,1 Mkr. Beräknad direktavkastning uppgår till ca 10,3 %. Tillträde skedde den 1 juni 2006.


Regulatorisk